X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

برخی علائم غیر قطعی ولی مهم ظهور

 هو الحق

در بیان اجمالی علامات ظهور و با عدم رعایت ترتیب بر گرقته از کتاب 

نوائب الدهور فی علائم الظهور

۱-ظاهر شدن سرخیئی در آسمان که در آن عمودهایی باشد مانند نقره که نور از آن بتابد

۲- خروج شروسی یا ایثر و سنی از ارمنیه و آذربایجان و آمدن او در پشت ری نزدیک کوه سرخی که متصل به کوه های طالقان است

۳- جنگ شدید در میان اشروسنی و مروزی که از سمت خراسان می آید

۴- خروج مروزی به طرف بغداد و ماهان و واسط

۵- ماندن مروزی مدت یک سال یا کمتر در واسط

۶- رفتن مروزی به کوفه و از نجف تا کوفه و از آنجا تا حیره جنگ شدیدی در میانشان واقع شود

۷- کشته شدن هفتاد هزار نفر کنار جسر بغداد که آب دجله از خون سرخ و از گند اجساد متعفن شود

۸- بلند شدن هفتاد پرچم از ممالک مختلفه و جنگ شدید

۹- بلند شدن سه نداء در ماه رجب

۱۰- ظاهر شدن بدن امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چشمه آفتاب که در یکی از نداها گفته شود هذا امیرالمومنین

۱۱- وقوع جنگ های بسیار در روی زمین

۱۲- گرفتن آفتاب از وقت طلوع که تا دو ثلث از روز مدت گرفتن طول کشد

۱۳- گرفتن ماه که تا مدت بیست و سه ساعت گرفته باشد

۱۴- فروگرفتن بلا و فتنه مصر را 

۱۵- قطع شدن رود نیل

۱۶- قیام زندیقی در قزوین که همنام یکی از انبیاء باشد

۱۷- خرج مصری و یمانی پیش از سفیانی و این یمانی غیر از یمانی است که با سفیانی قیام می کند

۱۸- خرج ملحمه

۱۹- فتح قسطنطنیه

۲۰- خراب شدن مدینه

۲۱- خروج دجال

۲۲- پیمان بستن عرب با روم

۲۳- شکست دادن عرب ها رومیان را

۲۴- شکست دادن رومیان عرب ها را 

۲۵- کشته شدن مسلمانان به دست رومیان

۲۶- وقوع فتنه ای که نماند در عرب خانه ای مگر اینکه در آن داخل شود

۲۷- فتح بیت المقدس

۲۸- مصالحه عرب ها با رومیان

۲۹- میراث را از وارث منع کنند

۳۰- حمله آوردن ترک ها به دمشق

۳۱- ظاهر شدن پادشاهان ستمکاری که مردم را بکشند و بترسانند آنهائی را که اطاعت ایشان کنند

۳۲- نزول رومی ها در فلسطین

۳۳- رئیس جمهور شدن عبدالرحمن نامی در مصر

۳۴- خلیفه شدن عبدالله نامی از بنی عباس در دمشق

۳۵- جنگ کردن عبدالله عباسی با رومیان و کشته شدن او

۳۶- تلاقی لشکر رومی ها با عبدالله در قرقیسا و قتال عظیم در کنار نهر

۳۷- قتل عام کردن رومی ها عرب را و اسیر کردن زنان و کودکان

۳۸- خروج دابه الارض در مکه

۳۹- درآمدن آفتاب از مغرب

۴۰- نزول عیسی از آسمان

۴۱- ظاهر شدن آتشی از ته عدن شاید آتش زدن چاه های نفت باشد

۴۲- بیرون آمدن آتشی از حضرموت 

۴۳- ظهور طیارات جنگی

۴۴- خسف قریه خرشنا از قراء شام

۴۵- سفیانی مسیحی می شود و با زنار و صلیب از روم می آید و در شام قیام می کند در حالتی که متدین به هیچ دینی نیست

۴۶- کشته شدن ابن الشیخ در وسط نجف

۴۷- خراب کردن و سوراخ کردن کوچه های بن بست را در کوفه

۴۸- تعطیلی مساجد تا چهل روز یا شب کشف هیکل

۴۹- به جنبش آمدن پرچم ها در اطراف مسجد کوفه

۵۰- سرلشکر سفیانی شدن خزیمه نامی که چشم چپ او مالیده و در چشم راستش ناخنه غلیظی است

۵۱- فرستادن سفیانی صد و سی هزار نفر به طرف کوفه در روحا و فاروق

۵۲- کشته شدن هفتاد هزار نفر در کوفه کنار فرات که تا سه روز آب خون و از گند اجساد کشته متعفن باشد

۵۳- اسیر کردن هفتاد هزار دختر بکر که از فرط عفت کف ها و مقنعه های ایشان دیده نمی شد

۵۴- آمدن پرچم های شرقی به کوفه که عده آنها تعلیمات جنگی و نظام ندیده اند و آن پرچم ها نه از پنبه است و نه از کتان و نه ابریشم و سر نیزه هایشان به مهر و خاتم سید اکبر خاتم الانبیاء یا علی مرتضی است

۵۵- قیام خراسانی است از خراسان

۵۶- قیام مردی از اهل بخران که مسیحی بوده و مسلمان می شود به حمایت آل محمد علیهم السلام

۵۷- مالک شدن کفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون و سیحون و رود نیل

۵۸- ظاهر شدن دولت زنان و مردان

۵۹- فرماندار شدن و ریاست کردن جوانان و کودکان

۶۰- خراب شدن مسجد کوفه از عمران

۶۱- پیمان بستن دولت های همجوار

۶۲- آتش افتادن در حجاز

۶۳- جاری شدن آب در نجف و آن در سال فتح واقع شود

۶۴- ادامه جنگ از ماه صفر تا ماه صفر دیگر

۶۵- وارد شدن بنی قنطور در شام و فتنه و فساد و خونریزی آنها

۶۶- وقوع جنگ شدید غریب و عجیب در حلب

۶۷- خراب کردن حصارها و فرودگاه ها و پایگاه های شام

۶۸- داخل شدن لشکریان در بعلبک و امان خواستن ایشان

۶۹- توجه بلاها به نواحی لبنان

۷۰- توجه لشکرهای شیطان به شهرهای کنعان

۷۱- هزیمت و فرار آنها با کشتی نجات از فرات

۷۲- رفتن لشکریان به جزیره

۷۳- ظهور شخص بی باکی با عده کمی در بصره و کشته شدن اوعدا و عربند

۷۴- کشته شدن شخص ار غش و به جای او نشستن پسرش و به قدر یک ساعت طول نکشد که پسرش کشته شود

۷۵- کشته شدن مرد جلیلی به مجردی که فرستاده های مغربی ها در مقابل او برسند

۷۶- قحطی در مصر و کم شدن آب رود نیل و خشکیدن اشجاران

۷۷- پیاده شدن لشکر مغربی ها با تشریفات در مصر

۷۸- گرفتن مسیحی ها روی زمین را

۷۹- صیحه زدن ناقوس در ممالک اسلامی

۸۰- زیاد شدن مرض صرع و دیوانگی در اثر شدت فتنه و پریشانی

۸۱- تکلم کردن شخص قلدر نفهم که مانند گاومیش است در امور عامه مردم

۸۲- افتادن آتش در نصیبین

۸۳- بیعت گرفتن برای سعید سوسی در خوزستان

۸۴- غلبه عرب بر بلاد ارمن و سقلاب 

۸۵- ظهور شدت و سختی برای مردم در دولت سلطان و زنان

۸۶- شوم و فجیع بودن روز بهلول

۸۷- ریاست کردن مردمان پست بی اصل

۸۸- ظهور قحطانی

۸۹- ظهور سیدهاشمی که پشت کوفه کشته شود

۹۰- ظهور دیلم و تابع شدن ابر و گیلان او را و گرفتن ایشان تبریز و نصب کردن ایشان امیری را در تبریز

۹۱- مضطرب شدن عراق

۹۲- واقع شدن واقعه عجیبی در میان حلوان و همدان

۹۳- واقع شدن جنگ شدید بین حلوان تا نهروان

۹۴- زایل شدن ملک دیلم و از دست او بیرون رفتن

۹۵- مالک شدن یک نفر اعرابی عجمی زبان بعد از دیلم و کشتن او صلحاء و شایستگان را

۹۶- پیاده شدن لشکر در فارس و نصیبین

۹۷- حمله کردن عرب بر عجم و روآوردن ایشان به اهواز

۹۸- موت فقهاء پی در پی

۹۹- ضایع کردن نمازها

۱۰۰-ممنوع شدن رفتن به حج سه سال قبل از ظهور

گروه فرهنگی تحقیقاتی عرفان الظهور