X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فتنه ها

 

از متون کتابهای آسمانی و روایات اسلامی چنین بر می آید که آخر الزمان دوره ای پُر از فتنه های سخت و تلخ است و کمتر کسی از شرّ آنها در امان می ماند.

معانی فتنه

واژۀ «فتنه» در آیات قرآنی و روایات اسلامی، در معانی و مصادیق گوناگونی، مانند آزمایش، گرفتاری، گمراهی، اختلاف و جنگ، به کار رفته است.

ریشۀ فتنه ها

پرهیز از فتنه ها

پیامبران و جانشینان ایشان، برای گرفتارنشدن مؤمنان در گرداب فتنه ها و در امان ماندن از شرّشان، راهنماییها و سفارشهای ارزشمندی فرموده اند که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم.

ارطاة بن منذر می گوید: چنین به من رسیده است که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) در بارۀ فتنۀ چهارم فرمود:

در آن فتنه، مردم به سوی کافرشدن پیش می روند. پس در آن روز،

مؤمن کسی است که در خانه اش بنشیند و کافر کسی است که

شمشیرش را بر کشد و خون برادر و خون همسایه اش را بریزد(1). 

ا. الفتن، ص ٩٣، جزء 2، ح 366

امام علی(علیه السلام) فرمود:

در فتنه مانند بچّۀ شتر باش؛ نه پشتی دارد که سوارش شوند

و نه شیری که بدوشندش(2).

2. ترجمه و شرح نهج البلاغة، ص 1088، حکمتها، ش 1، با تصرّف در ترجمه.

فتنه های مبارک

هرچند فتنه در اصل پدیده ای ناپسند و زیانبار است؛ فتنه های آخر الزمان، با صرف نظر از سختیها و تلخیهایشان، نتایج ارزشمندی را در پی دارند و سبب افشای ماهیّت منافقان، نابودی حکومت زورگویان و در هم ریختن بساط تباهکاران شده و در پایان، با ظهور امام مهدی(علیه السلام) و رفع فتنه ها، کام مؤمنان شیرین می شود.

امام علی(علیه السلام) می فرماید:

در آخر الزمان فتنه را ناپسند مدارید؛

زیرا بی گمان، فتنه منافقان را نابود می کند(3).

3. کنز العمّال، ج 11، ص 189، ح 31170.

امام صادق(علیه السلام) فرمود:

فتنه را آرزو کنید که در آن نابودیِ زورگویان

و پاکیِ زمین از تباهکاران است(4).

4. تنبیه الخواطر، جزء 2، ص 87.

فتنه های خطرناک

در آخرالزمان، هر چه به زمان ظهور امام مهدی(علیه السلام)نزدیکتر می شویم، فتنه ها سخت تر و زیانبارتر می شوند.

رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) می فرماید:

بی گمان، پیشِ رویِ زمان ظهور، فتنه هایی اند که گویا مانند

پاره های شبِ تیره اند. مرد در آن فتنه ها صبح می کند در حالی

که مؤمن است، و شب می کند در حالی کافر است، و شب می کند

در حالی که مؤمن است و صبح می کند در حالی که کافر است...(5).

5. الفتن، ص ٢۵، جزء 1، ح 65 .

نیز از آن بزرگوار روایت شده است

بی گمان، پس از من امّتم را فتنه هایی فرا می گیرند

که در آنها قلب مرد می میرد، چنان که بدنش خواهد مرد(6).

6. الفتن، ص ٣٧، جزء 1، ح 111 .

فتنه های گوناگون

فتنۀ شرقی

فتنۀ غربی

فتنۀ مکّه و مدینه

فتنۀ یمن

فتنۀ فلسطین

فتنۀ شام

فتنه های خطرناک

فتنه های گوناگون

فتنۀ شرقی

فتنۀ غربی

فتنۀ مکّه و مدینه

فتنۀ یمن

فتنۀ شام

فتنۀ دجّال

فتنه در عراق

بر اساس روایات اسلامی فتنه ها در عراق گسترده بوده و فتنه انگیزان، از نقاط دور و نزدیک جهان، این سرزمین را به آشوب می کشند.

امام صادق(علیه السلام) به گروهی از مردم کوفه که نزد آن بزرگوار بودند، فرمود:

... فتنه ها از هر سو بر شما سایه می افکنند...(7).

7. الإرشاد، ج 2، ص 369.

 

گروه فرهنگی تحقیقاتی عرفان الظهور