شناسنامه گروه فرهنگی تحقیقاتی عرفان اظهور
 
نام گروه فرهنگی تحقیقاتی عرفان اظهور
تماس با من
جنسیت مرد
سن 71
درباره من این گروه تازه تاسیس است.

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات دانشجو  
شغل دانشمندان جوان  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها